Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

DOELSTELLING

 

De vzw Vlaamse Volkstuin-Werk Van De Akker is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateur-tuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft. 

De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

 

 

  MISSIE

 

Om deze doelen te bereiken organiseert de Vlaamse Volkstuin talloze voordrachten, demonstraties, tentoonstellingen,... en informeert en ondersteunt de vzw haar leden via een informatieblad en een overzichtelijke website. Vooral milieubewust en duurzaam tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding zijn essentiële aandachtspunten. 

Tuinieren is een activiteit die door iedereen makkelijk kan worden beoefend. Door in groep te tuinieren en mensen met eenzelfde interesse en liefde voor de tuin samen te brengen tijdens demonstraties, voordrachten e.d. slaagt de vzw erin het samenhorigheidsgevoel te bevorderen en kennis door te geven. Iedereen die wil amateur-tuinieren kan bij de vzw terecht: de vzw streeft ernaar om alle leden in hun omgeving te laten tuinieren en op te leiden tot milieubewuste tuinders. 
De Vlaamse Volkstuin is ook op Europees niveau actief via participatie in de werking van het Internationaal Verbond der Volkstuinen in Luxemburg.


 

 

(klik ook even op onderstaande link om de historiek 2005 te openen)


sites/e3/e386088f37d81d3047b3057de4a7438c/attachments/File/HISTORIEK_TENTOONSTELLING_2005.doc