Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 DOELSTELLING EN MISSIE VAN ONZE   VERENIGING 

 

De vzw stelt zich tot belangeloos doel:

  • de belangen van het volkstuinwezen te bevorderen in de ruimste zin. Niet enkel gebruikers van volkstuinparken zijn haar doelgroep. Particulieren met tuin aan huis, met tuin op afstand, met tuin bij derden, alsook geïnteresseerden zonder tuin kunnen deel uitmaken van de werking

  • geen onderscheid te maken omtrent tuinmodellen, d.w.z. zowel moestuin, siertuin, kruidentuin, fruittuin, bessentuin, bijentuin, verzameltuin, vijvertuin, daktuin, landschapstuin, kinderboerderij, neerhof, beeldentuin, moerastuin, inspiratietuin, terras en/of tuinieren in bakken komt in aanmerking. Ook alle teeltmethoden zijn aanvaardbaar: traditioneel, biologisch, ecologisch, permacultuur, …

  • de belangstelling voor duurzaam en aangenaam tuinieren te bevorderen, met oog voor beoefening als gezonde (is belangrijk vermits de opbrengsten van het telen meestal bij de gezinsleden, familie, buren en/of kennissen terecht komen) en ontspannende vrijetijdsbesteding en daardoor meer begrip laten opbrengen voor land- en tuinbouw, planten, dieren, gezondheid en voeding, platteland en natuur

  • alle informatieve en vormingsvoordrachten op te zetten, evenals demonstraties, tentoonstellingen, cursussen, tuinprijskampen, plantenruildagen, het organiseren van groepstentoonstellingen, excursies en alle creatieve events die nodig of nuttig geacht worden tot versterking van onderhavig doel ten bate van leden en geïnteresseerden, alsook te zelfde tijd de kwaliteit van het tuingebeuren te verhogen

  • het volkstuinpark ‘Sint-Martens’, gelegen Sint-Martensstraat, 9500 Geraardsbergen, en het volkstuinpark Sportkring, gelegen Zonnebloemstraat, 9500 Geraardsbergen, optimaal te beheren en oog te hebben voor de nieuwe tendensen in het volkstuinbeleid

  • maximaal in te spelen op maatschappelijke en sociale evoluties via het eigen tuingebeuren. Zij zal zich daartoe ook engageren in samenwerking met andere sociaal-culturele verenigingen en instellingen. Inspelen op kansengroepen wordt daarin zeker meegenomen

  • de uitstraling van het tuinbeleid, uitgaande van Tuinhier vzw en Tuinhier Oost-Vlaanderen vzw (THOVL), mee uit te dragen

  • om in te zetten op nieuwe problematieken met invloed op het tuingebeuren zoals: gewasbescherming, natuurlijker tuinieren, waterproblematiek, gezondheid, vergeten groenten, streekeigen beplanting, voeding, armoede, verspilling, biodiversiteit, diversiteit in leden, verjonging, gender, verkleuring, de geestelijke kracht van tuinieren

  • daartoe eveneens de meest passende en moderne communicatie te gebruiken zowel naar de leden toe als extern

Alle voormelde opsommingen zijn niet limitatief.Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten steeds volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.


Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

   DE  VOLKSTUINGEDACHTE IN GERAARDSBERGEN  

(klik hiervoor on onderstaande link) 

Volkstuingedachte